​​پمپ پارت آریا

گالری دوازدهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی - کاسپین (زنجان) - 30 آبان الی 3 آذر 

گالری نمایشگاه کشاورزی 19 الی 24 مهر

گالری نمایشگاه آیفارم - پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی