​​پمپ پارت آریا

پنج راهی

خانه / محصولات /ابزار آلات/پنج راهی

در صورت نیاز به خرید مستقیم بی واسطه و عمده می توانید با تماس به شماره های شرکت خرید خود را انجام دهید و لیست قیمت را دریافت نمایید.

تماس : 02632188
مدلطولوزن
5WAY-7-60 7.5 cm 160 gr
5WAY-8-70 8 cm 170 gr
5WAY-8-90 8 cm 190 gr