​​پمپ پارت آریا

کلید اتوماتیک
خانه / محصولات /ابزار آلات/کلید اتوماتیک
در صورت نیاز به خرید مستقیم بی واسطه و عمده می توانید با تماس به شماره های شرکت خرید خود را انجام دهید و لیست قیمت را دریافت نمایید.
تماس : 02632188
کلید اتوماتیک یا کلید اتومات مکانیکی یا قطع کن پمپ آب وسیله ای برای خاموش و روشن کردن خودکار پمپ هاست. پمپ آب خانگی توسط این کلید که در حداقل فشار تنظیم شده کاری تنظیم شده است روشن می شود. همینطور اگر این پمپ در حداکثر فشار کاری تنظیم شود پمپ را خاموش می کند. در واقع تنظیم اتومات پمپ آب خانگی زمان کارکرد پمپ را مشخص می کند. از این کلید برای پمپ آب کفکش هم استفاده می شود.
این اتومات ها در ساختمان های با تعداد واحد زیاد نصب می گردد. وظیفه آن سنجش فشار خط آب ساختمان و جلوگیری از سوختن پمپ است. به این صورت که در یک رنج فشار مشخص پمپ را خاموش و روشن می کند. از این طریق اجازه کار به صورت یکنواخت را به پمپ نمیدهد و باعث استراحت دادن به آن میشود.
کارکرد کلید اتومات فشار آب
هر جائی که از پمپ استفاده می شود، بایستی از یک کلید اتومات فشار نیز استفاده کرد. وظیفه پمپ، انتقال آب موجود به مصرف کننده می باشد. اما بایستی در کنار پمپ از ابزار دیگری استفاده نمود که عملکرد پمپ را تنظیم کند. برای مثال اینکه چه زمانی پمپ شروع به کار نماید، چه زمانی پمپ خاموش شود، پمپ با چه فشاری آب را پمپاژ نماید و ….  باید تعیین شوند تا مشکلی در عملکرد پمپ به وجود نیاید.
بنآبراین کارکرد اصلی کلید اتومات فشار، تنظیم و کنترل رفتار پمپ است. تصور کنید که پمپ آب بدون وقفه در حال کار باشد، و یا در حالی که هیچ آبی در شبکه آبرسانی موجود نباشد، پمپ به صورت دائمی کارکرده و به سرعت خواهد سوخت. بر همین اساس اگر گفته شود که پمپ بدون کلید اتومات فایده خاصی ندارد، اغراق نشده است.​​​​​​​