​​پمپ پارت آریا

آبنما برونل

خانه / محصولات / الکتروموتور/آبنما

در صورت نیاز به خرید مستقیم بی واسطه و عمده می توانید با تماس به شماره های شرکت خرید خود را انجام دهید و لیست قیمت را دریافت نمایید.

تماس : 02632188
مدلقدرت موتورارتفاعولتاژ
BL-7605-45W 45W 2/5M 220V
BL-7605-50W 50W 3M 220V
BL-7605-60W 60W 3/5M 220V