شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
پمپ شناور سولار (خورشیدی) سری JZDC

پمپ شناور سولار (خورشیدی) سری JZDC

پمپ شناور سولار (خورشیدی) سری JZBL ارتفاع از 25 الی 100 متر، 12 الی 120 ولت از 6 الی 18 آمپر، شفت استیل و خروجی یک اینچ با برند ورما VERMA

پمپ شناور تک فاز سری SCM

پمپ شناور تک فاز سری SCM

پمپ شناور تک فاز سری SCM دارای قدرت های مختلف ، بدنه استیل و خروجی یک اینچ و فلوتر دار با برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر

پمپ شناور تک فاز سری 4SVM

پمپ شناور تک فاز سری 4SVM

پمپ شناور تک فاز سری 4SVM دارای قدرت 1 ، 1.5 و 2 اسب ، بدنه استیل و خروجی یک اینچ با برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر

پمپ شناور تک فاز سری 4SKM

پمپ شناور تک فاز سری 4SKM

پمپ شناور تک فاز سری 4SKM دارای قدرت 1 ، 1.5 و 2 اسب ، بدنه استیل و خروجی یک اینچ با برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر

پمپ شناور سه فاز سری 6SR

پمپ شناور سه فاز سری 6SR

پمپ شناور سه فاز سری 6SR دارای قدرت مختلف ، بدنه استیل و خروجی سه و چهار اینچ با برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر

پمپ شناور تک فاز سری 4SDM

پمپ شناور تک فاز سری 4SDM

پمپ شناور تک فاز سری 4SDM دارای قدرت مختلف ، بدنه استیل و خروجی یک اینچ با برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر

پمپ شناور سه فاز سری 4SD

پمپ شناور سه فاز سری 4SD

پمپ شناور سه فاز سری 4SD دارای قدرت مختلف ، بدنه استیل و خروجی یک اینچ با برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر

پمپ شناور سری QGD

پمپ شناور سری QGD

پمپ شناور سری QGD دارای قدرت 0.25 ، 0.5 ، 0.75 و 1.1 کیلووات ، بدنه استیل و خروجی یک اینچ با برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر