شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
چاله کن سری PD

چاله کن سری PD

چاله کن سری PD نوع موتور دوزمانه حجم موتور 52 و 64 سی سی و ظرفیت باک 1 و 1.3 لیتر با توان موتور 2 و 3 اسب قط مته 15 ، 20 و 30 سانت