شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
پمپ سمپاش ورما VERMA

پمپ سمپاش ورما VERMA

پمپ سمپاش 45 بار طرح وولی ، طرح KS و طرح رینو پاور و قدرت 90 بار 4 پیستون و قدرت 120 بار پشت تراکتوری ، 2 و 3 شیر با فولی ورما VERMA

سمپاش لانسی دو و چهار زمانه برند اسپینا SPINA

سمپاش لانسی دو و چهار زمانه برند اسپینا SPINA

سمپاش لانسی دو زمانه و چهار زمانه 1 و 1.3 اسب 25 بار مخزن 25 و 30 لیتر و حجم سمپاشی 5 الا 7 لیتر در دقیقه باک بالا و پایین برند اسپینا SPINA

سمپاش لانسی دو و چهار زمانه برند برونل BRUNEL

سمپاش لانسی دو و چهار زمانه برند برونل BRUNEL

سمپاش لانسی دو زمانه و چهار زمانه 1 اسب 25 بار مخزن 25 لیتر و حجم سمپاشی 5 الا 7 لیتر در دقیقه باک بالا و پایین برند برونل BRUNEL

سمپاش خرطومی دو زمانه برند اسپینا SPINA

سمپاش خرطومی دو زمانه برند اسپینا SPINA

سمپاش خرطومی دو زمانه 3.5 اسب ظرفیت مخزن 12 لیتر فشار هوا 1100 مترمکعب در ساعت حجم سمپاشی 5-7 لیتر بر دقیقه برند اسپینا SPINA

سمپاش شارژی سری MHC

سمپاش شارژی سری MHC

سمپاش شارژی سری MHC نوع شارژی باطری 12 ولت هشت آمپر فشار کاری 1.5 الا 4 بار و مخزن 16 و 20 لیتری نوع سمپاش پشتی