شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
پمپ تک کارواش

پمپ تک کارواش

پمپ تک کارواش با فشار 120 بار و 200 بار با ولتاژ تک فاز و سه فاز نیاز به اتصال الکتروپمپ های تکفاز و سه فاز برای تامین انرژی

کارواش نیمه صنعتی سری QL برند ورما

کارواش نیمه صنعتی سری QL برند ورما

کارواش نیمه صنعتی سری QL برند ورما با قدرت موتور 1500 وات و فشار ماکزیمم 135 بار و مصرف آب 6 لیتر بر دقیقه و کم صدا

کارواش نیمه صنعتی سری MB-M برند ورما

کارواش نیمه صنعتی سری MB-M برند ورما

کارواش نیمه صنعتی سری MB-M برند ورما با قدرت موتور 1500 وات و فشار ماکزیمم 150 بار و مصرف آب 7 لیتر بر دقیقه و کم صدا

کارواش نیمه صنعتی سری F8 برند ورما

کارواش نیمه صنعتی سری F8 برند ورما

کارواش نیمه صنعتی سری F8 برند ورما با قدرت موتور 1600 وات و فشار ماکزیمم 140 بار و مصرف آب 8 لیتر بر دقیقه و کم صدا

کارواش نیمه صنعتی سری SP-M برند ورما

کارواش نیمه صنعتی سری SP-M برند ورما

کارواش نیمه صنعتی سری SP-M برند ورما با قدرت موتور 1600 و 2000 وات و فشار ماکزیمم 150 و 160 بار و مصرف آب 8 و 10 لیتر بر دقیقه و کم صدا

کارواش صنعتی سری SP برند ورما

کارواش صنعتی سری SP برند ورما

کارواش صنعتی سری SP برند ورما با قدرت موتور 2000 وات و فشار ماکزیمم 200 بار و مصرف آب 15 لیتر بر دقیقه و کم صدا

کارواش صنعتی سری MB برند ورما

کارواش صنعتی سری MB برند ورما

کارواش صنعتی القایی سری MB برند ورما با قدرت موتور 2000 وات و فشار 180 و 200 بار و مصرف آب 15 و 13 لیتر بر دقیقه و کم صدا

کارواش خانگی سری APW-VTB برند ورما

کارواش خانگی سری APW-VTB برند ورما

کارواش خانگی سری APW-VTB برند ورما با قدرت موتور 1200 ، 1500 و 1800 وات و فشار 105 ، 135 و 165 بار و کم صدا