شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
موتور پمپ دیزلی برند کاما KAMA

موتور پمپ دیزلی برند کاما KAMA

موتور پمپ دیزلی مدل KDP20 برند کاما KAMA به ترتیب با خروجی 2 اینچ آبدهی 16 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 12 متر

موتور پمپ بنزینی برند یونیک UNIQ با خروجی 2 و 3 اینچ

موتور پمپ بنزینی برند یونیک UNIQ با خروجی 2 و 3 اینچ

موتور پمپ بنزینی به ترتیب با خروجی 2 و 3 اینچ آبدهی 600 و 1000 لیتر بر دقیقه و ارتفاع 28 و 30 متر با خروجی 2 و 3 اینچ برند یونیک UNIQ

موتور پمپ نفت بنزین ولکانو VOLCANO با خروجی 2 ، 3 و 4 اینچ

موتور پمپ نفت بنزین ولکانو VOLCANO با خروجی 2 ، 3 و 4 اینچ

موتور پمپ نفتی برند ولکانو VOLCANO به ترتیب با خروجی 2 ،3 ، 4 اینچ آبدهی 27، 48، 80 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 30، 30، 25 متر

موتور پمپ نفت بنزین ورما VERMA با خروجی 2 و 3  اینچ

موتور پمپ نفت بنزین ورما VERMA با خروجی 2 و 3 اینچ

موتور پمپ نفتی برند ورما VERMA به ترتیب با خروجی 2 و 3 اینچ آبدهی 560 و 900 لیتر در دقیقه و ارتفاع 23 و 26 متر

موتور پمپ نفت بنزین اسپینا SPINA با خروجی 2 و 3  اینچ

موتور پمپ نفت بنزین اسپینا SPINA با خروجی 2 و 3 اینچ

موتور پمپ نفتی برند اسپینا SPINA به ترتیب با خروجی 2 و 3 اینچ آبدهی 560 و 900 لیتر در دقیقه و ارتفاع 23 و 26 متر

موتور پمپ نفت بنزین کوشین KOUSHIN با خروجی 2 و 3  اینچ

موتور پمپ نفت بنزین کوشین KOUSHIN با خروجی 2 و 3 اینچ

موتور پمپ نفتی برند کوشین KOUSHIN به ترتیب با خروجی 2 و 3 اینچ آبدهی 560 و 900 لیتر در دقیقه و ارتفاع 23 و 26 متر

موتور پمپ نفت بنزین هوندا HONDA با خروجی 2 و 3  اینچ

موتور پمپ نفت بنزین هوندا HONDA با خروجی 2 و 3 اینچ

موتور پمپ نفتی برند هوندا HONDA به ترتیب با خروجی 2 و 3 اینچ آبدهی 500 و 1000 لیتر در دقیقه و ارتفاع 26 و 28 متر

موتور پمپ دیزلی برند ورما VERMA با خروجی 2 ، 3 و 4 اینچ

موتور پمپ دیزلی برند ورما VERMA با خروجی 2 ، 3 و 4 اینچ

موتور پمپ دیزلی برند ورما VERMA به ترتیب با خروجی 2 ،3 ، 4، 4 اینچ آبدهی 22 ، 30 ، 40، 40 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 15، 13، 16، 16 متر