شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
موتور برق استارتی گازوئیلی تکفاز برند کاما KAMA

موتور برق استارتی گازوئیلی تکفاز برند کاما KAMA

موتور برق هندلی و استارتی گازوئیلی توان کاری 5 کیلو وات و توان کاری ماکزیمم 5.5 کیلو وات تکفاز در دو مدل ساده و سایلنت دار کاما KAMA

موتور برق هندلی و استارتی گازوئیلی تکفاز و سه فاز اسپینا SPINA

موتور برق هندلی و استارتی گازوئیلی تکفاز و سه فاز اسپینا SPINA

موتور برق هندلی و استارتی گازوئیلی 3 ، 5 و 6 کیلو وات تکفاز و سه فاز در دو مدل ساده و سایلنت دار اسپینا SPINA

موتور برق هندلی و استارتی گازوئیلی تکفاز و سه فاز ورما VERMA

موتور برق هندلی و استارتی گازوئیلی تکفاز و سه فاز ورما VERMA

موتور برق هندلی و استارتی گازوئیلی 3 ، 5 و 6 کیلو وات تکفاز و سه فاز در دو مدل ساده و سایلنت دار ورما VERMA