شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
علف تراش دوشی

علف تراش دوشی

علف تراش دوشی دارای دو نوع موتور، دوزمانه 43 و 52 سی سی و قدرت 1.75 و 2 اسب و تیغه سه پره و چهار زمانه 35.8 سی سی با قدرت 2 اسب و تیغه سه پر

علف تراش پشتی

علف تراش پشتی

علف تراش پشتی دارای دو نوع موتور، دوزمانه 43 سی سی و قدرت 1.75 اسب و تیغه سه پره و چهار زمانه 35.8 سی سی با قدرت 2 اسب و تیغه سه پر

علف تراش چهار کاره

علف تراش چهار کاره

علف تراش چهار کاره برند اسپینا نوع موتور دو رمانه و حجم موتور 43 سی سی و 52 سی سی با قدرت 1 اسب و 1.75 اسب و 2 اسب و ظرفیت باک 0.7 لیتر