شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز زنیت ZENIT

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز زنیت ZENIT

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز با قدرت 2.4 ، 2.5 و 2.8 کیلو وات تکفاز 9 ، 12 ، 14 آمپر برند زنیت ZENIT