شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
سمپاش لانسی دو و چهار زمانه برند اسپینا SPINA

سمپاش لانسی دو و چهار زمانه برند اسپینا SPINA

سمپاش لانسی دو زمانه و چهار زمانه 1 و 1.3 اسب 25 بار مخزن 25 و 30 لیتر و حجم سمپاشی 5 الا 7 لیتر در دقیقه باک بالا و پایین برند اسپینا SPINA

سمپاش خرطومی دو زمانه برند اسپینا SPINA

سمپاش خرطومی دو زمانه برند اسپینا SPINA

سمپاش خرطومی دو زمانه 3.5 اسب ظرفیت مخزن 12 لیتر فشار هوا 1100 مترمکعب در ساعت حجم سمپاشی 5-7 لیتر بر دقیقه برند اسپینا SPINA

موتور پمپ نفت بنزین اسپینا SPINA با خروجی 2 و 3  اینچ

موتور پمپ نفت بنزین اسپینا SPINA با خروجی 2 و 3 اینچ

موتور پمپ نفتی برند اسپینا SPINA به ترتیب با خروجی 2 و 3 اینچ آبدهی 560 و 900 لیتر در دقیقه و ارتفاع 23 و 26 متر

موتور پمپ دیزلی برند اسپینا SPINA با خروجی 2 ، 3 و 4 اینچ

موتور پمپ دیزلی برند اسپینا SPINA با خروجی 2 ، 3 و 4 اینچ

موتور پمپ دیزلی برند اسپینا SPINA به ترتیب با خروجی 2 ،3 ، 4، 4 اینچ آبدهی 22 ، 30 ، 40، 40 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 15، 13، 16، 16 متر

موتور پمپ بنزینی برند اسپینا SPINA با خروجی 2 ، 3 و 4 اینچ

موتور پمپ بنزینی برند اسپینا SPINA با خروجی 2 ، 3 و 4 اینچ

موتور پمپ بنزینی برند اسپینا SPINA به ترتیب با خروجی 2 و 3 و 4 اینچ آبدهی 27 ، 48 و 80 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 30 ، 30 و 25 متر

موتور تک بنزینی برند اسپینا SPINA با قدرت 7 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند اسپینا SPINA با قدرت 7 ، 9 ، 13 و 15 اسب

موتور تک بنزینی برند اسپینا SPINA با قدرت 7 ، 9 ، 19 و 15 اسب ، هندلی

پمپ کف کش سری SPS-DINOX-A برند اسپینا SPINA

پمپ کف کش سری SPS-DINOX-A برند اسپینا SPINA

پمپ کف کش سری SPSDINOX-A ارتفاع 7 ، 8 و 9 و قدرت 550 ، 750 و 900 وات ، بدنه استیل و شفت استیل با برند اسپینا SPINA

پمپ کف کش سری SPS-CINOX-3 برند اسپینا SPINA

پمپ کف کش سری SPS-CINOX-3 برند اسپینا SPINA

پمپ کف کش سری SPSCINOX-3 ارتفاع 7.5 ، 8.5 و 9 و قدرت 550 ، 750 و 900 وات ، بدنه استیل و شفت استیل با برند اسپینا SPINA