شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ناکایو NAKAYO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز ناکایو NAKAYO

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی 0.9، 2.5، 2.8، 3.1، 3.3، 5.5، 7.3 و 8 کیلو وات تکفاز 4، 12، 13، 14، 23، 32 و 34 آمپر ناکایو NAKAYO