شرکت پمپ پارت آریا

لوگو شرکت پمپ پارت آریا
موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز استلا STELLA

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز استلا STELLA

موتور برق هندلی و استارتی بنزینی تکفاز با قدرت 2.4 ، 2.8 و 3 کیلو وات تکفاز 9 ، 12 ، 14 آمپر برند استلا STELLA